۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

  • 02 اکتبر 2019 - 14:54

در انتخابات اسفند 98، به کدام طیف فکری در استان رای می دهید؟