• مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران،ظهر پنجشنبه۲۶بهمن ماه با حضور خود برای عیادت از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس زائران گچسارانی بستری شده در بیمارستان بعثت نفت ، بر لزوم تسریع خدمت رسانی به مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس زائران گچسارانی تاکید کرد و از مسولان ذیربط خواست به وضعیت آسیب دیدگان و مصدومان به […]