۱۵۰میلیارد ریال طرح برای توسعه زیلایی بویراحمد در دست اجراست به گزارش امید ملت غلام محمد زارعی اظهار داشت: تلاش مسئولان در راستای برخورداری این مناطق از نعمت گاز، برق، آب و بهداشت در راستای اجرای عدالت است. وی با بیان اینکه گاز رسانی به دهستان زیلایی هم اینک در حال مطالعه و […]